Webbased software voor
de eerstelijns zorgverlener

Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor een goede onderlinge verstandhouding en voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan jou. In deze privacyverklaring geven wij je informatie hoe wij je gegevens behandelen en vertellen wij je over de rechten die je hebt.

1. Informatie over ons, de verwerkingsverantwoordelijke

WinBase Software en Adviezen BV
Spaarndamseweg 90
2021 CB Haarlem
085 - 773 14 74
fg@winbase.nl

2. Voor de gebruikers (zorgverleners) van edevop online

2.1 Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:  

  • het verwerken van je aanvraag voor gebruikslicenties van onze applicatie edevop online, voor trainingen en evenementen;
  • het begeleiden van je gebruik van onze softwareapplicaties, inclusief een eventueel overstaptraject van een andere softwareleverancier;
  • het voeren van correspondentie met je, het verstrekken van informatie aan je of het financieel afhandelen van de gebruiksovereenkomst.

Wij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met je vooraf overeengekomen. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons. Ook dienen we gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van financiële transacties en geldende bewaartermijnen.

2.2 Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van jou worden contactgegevens en financiële gegevens (bankrekening) opgeslagen. Je gegevens worden in een boekhoudprogramma binnen de EU en in een relatiebeheerprogramma in de Verenigde Staten opgeslagen. Met betrekking tot de laatste zijn door de leverancier adequate beveiligingsmaatregelen getroffen op basis van ‘Privacy Shield’.  

2.3 Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij je ons op voorhand daartoe schriftelijke toestemming hebt gegeven.

2.4 De bewaartermijn

Je gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden je gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.  

2.5 Welke rechten heb je met betrekking tot de verwerking?

Je hebt als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door jou verstrekte persoonsgegevens. Het recht op...

  • Inzage in dossier: je hebt het recht om de van jou opgeslagen persoonsgegevens in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
  • Rectificatie: je hebt het recht om de van jou opgeslagen persoonsgegevens te veranderen.
  • Vernietiging: je hebt het recht je persoonsgegevens te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Wij zijn wel verplicht geldende wetgeving rond bewaartermijnen na te leven. Indien je gebruik wilt maken van deze rechten kun je een verzoek richten aan ons per mail. Wij zullen vervolgens contact met je opnemen om je verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

3. Heb je verder nog vragen over deze privacyverklaring?

Stuur je vragen naar ons per mail. Mocht dit noodzakelijk zijn, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, op telefoonnummer 0900 – 2001 201. 

Helpdesk

Onze super geduldige collega's zitten voor je klaar om je te helpen.

Helpdesk - Jorrit
Bel met Jorrit 085 773 14 74

Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00u en 17.00u. *Op donderdagen kun je ons bereiken van 9.00u tot 15.00u.

Wij maken gebruik van Cookies.

Lees meer over ons beleid.